Калитянська громада

Київська область, Броварський район

Методичні рекомендації з організації мережі та діяльності клубних закладів в об'єднаних територіальних громадах

Дата: 05.11.2018 16:29
Кількість переглядів: 5298

 

ВСТУП

«Процеси децентралізації відкривають багато можливостей для розвитку малих міст, сіл та селищ. Ефективність розвитку громади залежить від компетентності керівництва новостворених ОТГ. Опинившись в постіндустріальному суспільстві ми повинні розуміти, що компетентне управління культурними ресурсами та ефективне залучення людського потенціалу до процесів розбудови сталої громади може суттєво підвищити додану вартість території, стати основою ціннісного та економічного фундаменту розвитку. Задля цього нам необхідно створити систему  формування нового типу керівників галузі та працівників культури, сформувати коло з креативних людей, які на сьогодні є ядром розвитку сучасного суспільства, та інтегрувати їх в процеси змін, шукаючи нові форми роботи та створюючи креативні кластери, які повинні перетворитись на живі осередки для розробки і втілення в життя ідеї розвитку території. Це нове сприйняття культури є першим кроком в напрямку ментальних змін в галузі культури». Міністр культури Євген Нищук (з виступу на зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад).

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Законів України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад» та можуть застосовуватися органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у процесі організації мережі клубних закладів в об’єднаних територіальних громадах із метою забезпечення належного рівня надання послуг у сфері культури. 

 Мережа клубних закладів в об’єднаній територіальній громаді (далі – ОТГ) організовується із врахуванням Постанови  Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про  нормативи забезпечення населення клубними закладами», зокрема:

  • на території кожної ради має функціонувати як мінімум один базовий клубний заклад з методичною службою;
  • у населених пунктах з кількістю жителів до 200 жителів культурні послуги надаються базовим або найближчим клубним закладом;
  • у населених пунктах з кількістю жителів понад 200 жителів які розташовані далі ніж 5 км  від базового або найближчого клубного закладу, має діяти  свій клубний заклад.

У кожному клубному закладі відповідно до статутної діяльності функціонують клубні формування: студії, гуртки, аматорські колективи (за видами народної творчості) тощо. Окремим аматорським колективам за активну творчу діяльність із  збереження, розвитку і пропаганди української культури присвоєно звання «народний» або «зразковий» відповідно до Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 23.06.1999 № 415 (зі змінами внесеними наказами Мінкультури від 15.12.2003     № 779 та від 11.10.2013 № 968).

Кожен із таких колективів обов’язково береться на утримання ОТГ при відповідному клубному закладі. Рішення про позбавлення колективу звання народний (зразковий) приймається виключно управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації на підставі висновків атестаційної комісії.

Необхідно враховувати, що відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Виходячи з практики утворення  ОТГ, можна виділити наступні типи районів:

-межі району повністю співпадають з межами однієї ОТГ  (район – одна громада);

-район, територія якого повністю покривається ОТГ (район – кілька  громад);

-район, межі якого майже повністю співпадають з межами ОТГ (декілька сільських рад не входять до складу ОТГ);

-район, в якому лише декілька сільських рад об’єднано в громади;

-район, в якому утворено одну ОТГ з адміністративним центром у центрі району (громада є меншою ніж половина району);

-район, в якому створено одну чи декілька ОТГ з центрами в селах, які в сумі охоплюють площу менше, ніж половина району;

-ОТГ – мала за площею та не відповідає за показниками Методиці формування спроможних територіальних громад, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214. 

ІІ. Варіанти організації мережі клубних закладів 

Щодо  організації мережі клубних закладів у районах першого типу (район – одна громада):

 необхідно враховувати приписи частини третьої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» про те, що все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю ОТГ, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою;

 оскільки всі населені пункти району мають один  спільний орган місцевого самоврядування,  то мережу клубних закладів у такому районі  не є доцільним організовувати як централізовану (якщо така діє). Оптимальним варіантом у цьому випадку буде створення  рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ на базі  РБК  (бажано – зі статусом юридичної особи), що перебуватиме у власності ОТГ та утримуватиметься з її бюджету. Інші клубні заклади, розташовані на території району, отримають статус відокремлених структурних підрозділів (філій)  ОТГ. 

У разі коли в районі централізована система  існує, необхідно враховувати, що відповідно до абзацу три пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради за пропозиціями сільських, селищних, міських рад повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, до комунальної власності ОТГ можуть бути передані філії , що функціонують на території вказаної ОТГ. РБК відповідно до законодавства не може бути переданий у комунальну власність однієї з ОТГ району(без відповідних рішень органів місцевого самоврядування інших ОТГ району), навіть якщо він розміщений на її території, оскільки забезпечує потреби жителів усіх населених пунктів району. 

Відповідно до законодавства (частина  третя  статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяється органам місцевого самоврядування об’єднувати на договірних засадах кошти місцевих бюджетів для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій. А Закон України «Про співробітництво територіальних громад» визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю. Зокрема, відповідно до частини першої статті 4 цього Закону співробітництво територіальних громад може здійснюватися у формі: делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів;

реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;

спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об’єктів;

утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів;

утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

 Пунктом 5 частини 1 статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що «якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання». Отже, населення ОТГ необхідно забезпечити культурно-мистецькими послугами, що надаються клубними та іншими закладами культури, які діяли на час об’єднання, у тому числі бібліотеками, музеями, спеціалізованими мистецькими навчальними закладами в обсягах не менших як ті, що надавалися до створення об’єднаної територіальної громади. Базова мережа клубних закладів та інших може зменшуватись виключно за погодженням з Мінкультури.

Пунктом 3 частини 2 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою. Отже, до повноважень об’єднаної територіальної громади входить і утримання та організація роботи будинків культури, клубів, інших закладів культури комунальної власності розміщених на території ОТГ.

  Пунктом 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про засади державної регіональної політики» визначено, що «метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання».

До повноважень органів місцевого самоврядування після створення ОТГ входить реалізація державної політики, в тому числі,  галузі культури, а саме забезпечення впровадження на рівні ОТГ Програми розвитку галузі культури та відпочинку – підтримка діяльності закладів культури, крім тих, що віднесені до регіонального та державного рівнів, культурні та мистецькі програми, підтримка майстрів народної творчості, аматорських творчих колективів.

            До мінімальної структури апарату ради об’єднаної територіальної громади має входити відділ культури метою якого є: забезпечення, в межах визначених законодавством, прав членів територіальної громади у сфері культури шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного культурного надбання та культурної спадщини, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору ОТГ та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури;

Формує конкурентоспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури;

Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української національної культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, усіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;

Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини тощо.

 

 

 

 

Методичну допомогу щодо організації роботи клубних закладів надають фахівці обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь