Калитянська громада

Київська область, Броварський район

Інформаційні картки

1. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

2. ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

3. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

4. ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (зразка 1993 року) ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ГРОМАДЯНИНОМ 25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ

5. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

6. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО СКЛАД СІМ’Ї (ПРО СКЛАД ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ ОСІБ)

7. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

8. ВИДАЧА ДОВІДКИ, ЯКА ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОМЕРЛОГО НА ДЕНЬ ЙОГО СМЕРТІ

9. НАДАННЯ АРХІВНОЇ ДОВІДКИ

10. ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ (КРІМ СЕКРЕТНОГО)

11. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ) ДОКУМЕНТА_І ВИПИСКИ З НЬОГО

12. ВИДАЧА ДУБЛІКАТА ПОСВІДЧЕНОГО ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОКУМЕНТА

13. ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ НА ДОКУМЕНТІ

14. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ (КРІМ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, ДОВІРЕНОСТІ НА УПРАВЛІННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА ДОВІРЕНОСТІ НА КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ)

15. СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ

16. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

17. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

18. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

19. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

20. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

21. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

22. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

23. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

24. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

25. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ АБО ОРГАНІЗАЦІЇ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

26. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

27. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

28. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

29. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

30. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

31. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ- ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

32. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ

33. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

34. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКЕ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

35.  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

36. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

37. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

38. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

39. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

40. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

41. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

42. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

43. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ОБТЯЖЕНЬ ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

44. СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

45. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

46. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

47. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

48. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

49. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

50. ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

51. ПРИЙОМ АНКЕТИ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ, ВИДАЧА ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

52. ПРИЙОМ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ДОВІДОК: ПРО РОЗМІР ПЕНСІЇ, ПРО ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ, ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ОК-5 (ОК-2 ОК-7), ТА ЇХ ВИДАЧА

53. ПРИЙОМ ЗАЯВИ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА НОВИМ МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ, НА ЗМІНУ СПОСОБУ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

54. ВИДАЧА ДОВІДКИ-ХАРАКТЕРИСТИКИ

55. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ, ОРЕНДУ ЧИ ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ

56. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ПЕРЕДАЧУ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ, ОРЕНДУ ЧИ ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ

57. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ

58. НАДАННЯ ВИКОПІЮВАННЯ З КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

59. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) У ВЛАСНІСТЬ, ОРЕНДУ ЧИ ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ

60. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ( ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ, ОРЕНДУ, ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ

61.  ПРОДОВЖЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ (СУБОРЕНДИ) ЗЕМЛІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ (СУБОРЕНДИ) ЗЕМЛІ, В Т.Ч. ДО ДОДАТКОВИХ УГОД ДО НИХ

62. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ДОПУЩЕНОЮ ПОМИЛКОЮ), ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОСОБИСТОГО СЕРВІТУТНОГО КОРИСТУВАННЯ РЕАЛЬНОЮ, ІДЕАЛЬНОЮ ЧАСТКОЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

63. НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ,ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ. ПОГОДЖЕННЯПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СУБОРЕНДУ

64. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

65. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ОРЕНДИ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ земельною ділянкою

66. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ), ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ АБО ОРЕНДІ

67. ВИДАЧА ДОВІДОК ПРО: НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ (КОРИСТУВАННІ ГРОМАДЯН, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

68. ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

69. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

70. ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТА/АБО ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

71. НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

72. НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

73. НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО РЕЗЕРВУВАННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

74. ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

75. ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ

76. ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПОНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ СПРАВИ

77. НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

78. ВИДАЧА ОРДЕРА НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ, ЖИЛУ ПЛОЩУ В ГУРТОЖИТКУ, НА СЛУЖБОВЕ ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ

79. ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ІЗ ЧИСЛА СЛУЖБОВОГО

80. ВКЛЮЧЕННЯ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ДО ЧИСЛА СЛУЖБОВОГО

81. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИВАТИЗОВАНЕ МАЙНО

82. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИВАТИЗОВАНЕ ЖИТЛО

83. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО УЧАСТЬ (НЕУЧАСТЬ) В ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

84. ВИДАЧА (ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ: ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ, АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ ЗА ЗАЯВОЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

85. ПІДГОТОВКА ДОГОВОРУ (ДОВІДКИ) ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ ЗАМОВНИКА У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИТЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

86. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ В УТРИМАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

87. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

88. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ГАЗОВОГО ОПАЛЕННЯ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь