Калитянська громада

Київська область, Броварський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Дата: 03.07.2018 16:13
Кількість переглядів: 666

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

 

Виконавчий комітет Калитянської селищної ради 03 липня 2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії відділу юридичного та кадрового забезпечення.

 

Вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії відділу юридичного та кадрового забезпечення:

1. Наявність громадянства України.

2. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста (напрямок – правознавство);

3. Стаж роботи за фахом не менше 1-го року.

4. Досвід роботи в органах місцевого самоврядування бажаний.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Знання Конституції України, знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні” та Кодекcу законів про працю України.

7. Володіння комп’ютером на рівні користувача, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

8. Підтримка цінностей служби в органах місцевого самоврядування, вміння працювати в команді, дисципліна і системність, ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях, уважність, наполегливість, відповідальність, самоорганізація та саморозвиток, системність і самостійність в роботі.

 

 

2. Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі;

2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних;

3. Заповнена особова карта (форма П-2ДС);

4. Фотокартки розміром – 2 шт. (4 х 6 см);

5. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

7.Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, подана  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ;

9. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

 

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення на сайті Калитянської селищної ради (по 01 серпня 2018 року) до відділу юридичного та кадрового забезпечення Виконавчого комітету Калитянської селищної ради, за адресою: смт. Калита, пров. Ювілейний,  4.

 

Телефон для довідок 68-3-03.

 

 


 

Додаток 1

до розпорядження в.о. голови 

№ 279 від 02 липня 2018 р.

 

  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого  самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23, 24).

 

III. Питання на перевірку знання

Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (ст. 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст.3).

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (28).

6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).

7. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

9. Встановлення своєчасності подання декларації (статті 49).

10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 53).

12. Заборона в одержані пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

14. Спеціальна перевірка (стаття 56).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

IV.  Питання на перевірку знання

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)

2. Система місцевого самоврядування (ст.5).

3. Територіальні громади (ст.6).

4. Місцеві референдуми (ст.7).

5. Загальні збори громадян (ст.8).

6. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10).

7. Виконавчі органи рад (ст.11)

8. Селищний, сільський, міський голова (ст.12).

9. Громадські слухання (ст.13).

10. Органи самоорганізації населення (ст.14).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (ст.27-40 в частині функціональних повноважень).

12. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.74).

13. Місцеві бюджети (ст.61).

14. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63).

15. Видатки місцевих бюджетів (стаття 64).

 

 

V.   Питання на перевірку Кодексу Законів про Працю України:

 

 1. Трудовий договір (Стаття 21). 
 2. Укладення трудового договору (Стаття 24). 
 3. Підстави припинення трудового договору (Стаття 36). 
 4. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (Стаття 38). 
 5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (Стаття 40). 
 6. Трудові книжки (Стаття 48). 
 7. Компенсація за роботу у вихідний день;  святкові і неробочі дні (Стаття 72, 73) 
 8. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки (Стаття 79). 
 9. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (Стаття 83). 

10. Стягнення за порушення трудової дисципліни та які Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення (Статті 147, 147-1 )

 1. Створення безпечних і нешкідливих умов праці Стаття 153. 
 2. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (Стаття 159). 
 3. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною (Стаття 179). 
 4. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (Стаття 182-1).

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (Стаття 196).

 

 


Додаток №2

до розпорядження

в.о. голови № 279

від 02 липня 2018 року.

 

 

                  Умови конкурсу

на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії у відділі юридичного та кадрового забезпечення Виконавчого комітету Калитянської селищної ради :

 

1. Наявність громадянства України.

2. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста (напрямок– правознавство);

3. Стаж роботи за фахом не менше 1-го року.

4. Досвід роботи в органах місцевого самоврядування бажаний.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Знання Конституції України, знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні” та Кодекcу законів про працю України.

7. Володіння комп’ютером на рівні користувача, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

8. Підтримка цінностей служби в органах місцевого самоврядування, вміння працювати в команді, дисципліна і системність, ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях, уважність, наполегливість, відповідальність, самоорганізація та саморозвиток, системність і самостійність в роботі.

 


Фото без опису

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь